Együtt, egymástól tanulni

2024 márc 20.

Német nemzetiségi oktatási-nevelési intézmények pedagógusai, vezetői és fenntartói találkoztak három szerdán, három helyszínen. Az északi régióban február 21-én, Pilisvörösváron került sor a szakmai napra, a déli régió egy héttel később ült össze Bólyban, még egy hétre rá pedig a nyugati régió intézményei találkoztak Városlődön az Iglauer Parkban.

„Nálatok hogyan sorolták be a kollégákat? Hogy tudjátok kiadni a szabadságot? Nektek is úgy megemelkedett a vízdíj?“ – hallatszott az élénk beszélgetés a terem minden szegletéből.

A program mindhárom alkalommal Weigert József, a Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ (UMZ) vezetőjének köszöntőjével kezdődött. Englenderné Hock Ibolya, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnöke és Ritter Imre, parlamenti képviselő plenáris tájékoztatót tartottak. Ezután a három szekció, fenntartók és igazgatók, óvodapedagógusok valamint tanárok és tanítók külön helyiségekben folytatták a szakmai napot.
Néhány pedagógus egy napra előadóvá változott, akik bemutatták jó gyakorlataikat. Izgalom, feszültség, pillangók a gyomorban. Ezer kérdés merült fel: Vajon tetszeni fog a többieknek a mi gyakorlatunk? Érdekes lesz, innovatív, használható, amit mutatni szeretnénk?
Kicsi, de erős – így lehetne jellemezni a pilisvörösvári óvodai szekciót.
Először vendégségbe mentünk a Baumann családhoz, ahol megismerkedtünk Lisl, Franz illetve a szüleik és nagyszüleik mesés történeteivel. Régi, vicces családi történetek, ünnepek elevenedtek meg a szerző, Hudi Katalin illusztrációi nyomán, aki azt is megmutatta nekünk, hogy ha a történeteket mimikával, gesztikulációval és képekkel egészítjük ki, akár még olaszul is érthetőek. Csoportokban gyűjtötték össze a pedagógusok, hogy milyen verseket, mondókákat, dalokat lehetne beépíteni a történetekbe.
Mint a friss tavaszi szellő, száguldott a terembe két fiatal vörösvári nemzetiségi óvónő. Ismerkedő játékok, nyelvi játékok, gyermekmeditáció, népismereti anyagok, mindezt bemutatták, kipróbálták. Mihez kezdenétek a kikészített, részben saját készítésű anyagokkal? – vonták ben a résztvevőket. Gyönyörű kiejtéssel és nyelvjárásismerettel varázsolta el Szilvia és Adrienn a csoportot.
Bólyban sok óvodapedagógus résztvevő volt. A Baumann család történeteihez kapcsolódó nyelvi tehermentesítést dolgoztak ki kis csoportokban.
A bólyi német munkaközösség sok fotó segítségével mutatta be, hogyan ünneplik meg a helyi ünnepeket, hogyan ismertetik meg a gyerekekkel a környék és a város hagyományait. A műhelymunka második részében ki lehetett próbálni az eszközöket és anyagokat, gyűltek az ötletek, melyeket haza lehetett vinni. A bólyi óvoda pedagógusainak színdarabja, a “Háztűznéző” bizonyította, hogy milyen jól együttműködő, vidám csapat is van az óvodában.
Városlődön a környékbeli óvónők voltak a résztvevők. A Baumann család őket is elvarázsolta és Fazekasné Gombár Mónika temperamentuma dalra fakasztotta őket. A délelőtt jó hangulatú német nemzetiségi táncokkal záródott.
A fenntartói-igazgatói és az iskolai szekcióban a három helyszínen ugyanazokat az előadásokat hallgatták meg a résztvevők.

Az iskolai szekcióban a népismeret tanításához jó gyakorlatok kerültek bemutatásra. A Nemzeti Alaptanterv 1-12 évfolyamig heti egy óra népismeret órát biztosít a magyarországi németek történelme, irodalma, szokásai és hagyományainak közvetítésére. Ahhoz, hogy élményszerűvé lehessen tenni a tananyagot és a tanulók kíváncsiságát is felkeltsük, bizony el kell szakadni a könyvtől és egyéb oktatásszervezési eljárásokkal, élménypedagógiával, projektekkel kell a tanulók számára az anyagot elérhetőbbé tenni.
A Pilisvörösvári Vásártéri Német Nemzetiségi Általános Iskolában dolgozó Stecklné Boldizsár Katalin és Lazri Judit, valamit a Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanárai Erbné Merkler Csilla, Faluhelyi Bianka, Kerner Anita és Müller Anita mutatták be „Jó gyakorlataikat“, amelyekkel ötleteket, segítséget adtak a tárgy tanításához a résztvevőknek.
Egy saját készítésű innovatív projektet, „Idővonal“ címmel mutattak be a Pilisvörösvárról érkező tanárnők. Az idővonalon az év legfontosabb eseményeit jelenítik meg feliratokkal, képekkel. Az idővonal segítségével a diákok játékos módon fedezhetik fel a kulturális sokszínűséget, könnyebben megértik a múlt és jelen kapcsolatát, megértik az őket körülvevő világot.
Az idővonal segíti a tanárokat, hogy a tananyagot élettel telítsék és vonzóbbá tegyék. Tapasztalataik szerint az idővonal serkenti a felfedező tanulást, arra ösztönzi a tanulókat, hogy kíváncsisággal és elkötelezettséggel tanuljanak. Az előadók részletesen egy-egy jeles nap kiemelésével bemutatták, hogyan lehet használni az idővonalat, milyen játékok kapcsolódnak az anyag feldolgozásához. A játékokból 22 –t be is mutattak, sőt a résztvevők meg is tapasztalhatták a játékkal való tanulást.
A bólyi német munkaközösség tagjai egy „ínyenc válogatást” hoztak magukkal a „Jó gyakorlataikból”. Bemutatták, hogy nem csak tanítási óra keretében lehet népismeretet tanítani, hanem azon kívül is, pl. egy nyári táborban vagy diákcserén vagy éppen a települést járva.
Az ünnepek és a hozzájuk kapcsolódó szokások gyerekekkel való interaktív megismertetése náluk is a tanítás fontos elemét képezi. A tanárok saját maguk által és a tanulókkal készített tárgyakat, amelyeket az egyes anyagok feldolgozásához használtak, bemutatták a résztvevőknek. Munkájuk egyik fontos mottója: „Adjunk új arculatot a múltnak!”

Egy rövidfilm bemutatásával bepillantást kaphattak a résztvevők az iskolába és az iskolaudvarra is, ahol nagyon sok régi eszköz, tárgy kerül bemutatásra, amelyeket a gyerekek megfoghatnak, megnézhetnek, önállóan szerezhetnek információkat. Az iskola dekorációja is azt mutatja, hogy a tanórán kívüli környezet elősegítheti a tudást. A tánc az iskolában fontos szerepet játszik, és az identitásformálás szerves része. A zene, a népviseleti ruhák és a tánc szorosan összefüggnek egymással – vallják a tanárok.
A résztvevők körében óriási sikert aratott a program. A nagyon tartalmas előadásokból használható ötleteket vihettek magukkal. Az előadók lelkesedése példaértékű volt és a résztvevőket is motiválta a népismeret tanításához.

Fontos, hogy az intézmények és fenntartók naprakész információkkal rendelkezzenek, ezért az előadások középpontjában az intézményekre vonatkozó törvényi változások álltak. Dr. Dávid Gabriella előadásának témája a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény és annak végrehajtási rendeletének értelmezése volt. Az előadó tájékoztatta az igazgatókat és az önkormányzati elnököket a legfontosabb változásokról az iskolákban és óvodákban, az UMZ-hez beérkezett különleges kérdésekről, de az átmeneti időszakot érintő témákról is.
A résztvevők már az előadás közben is tettek fel kérdéseket és elmondták a véleményüket, de a szünetekben is élénk beszélgetés alakult ki.
A második előadó, Kőrösi Tamás, az UMZ-en belül az ingatlanok üzemeltetéséért felelős az intézménylátogatások tapasztalatairól számolt be. A Módszertani Központ új alkalmazottjaként felméri az ingatlanok állapotát. Kitért az épületek belső és külső hibáira, az udvari eszközökkel kapcsolatos kérdésekre. Felhívta a fenntartók és intézményvezetők figyelmét a bejelentési és felülvizsgálati kötelezettségekre, a műszaki eszközök érvényességi idejére valamint a felújítások legfontosabb buktatóira.
Győriné Meiszter Katalin nagyon tanulságos előadásában a fenntartók, az intézmények és egyéb partnerek együttműködésének jó gyakorlatát ismertette Bólyon. Röviden bemutatta a fenntartó német nemzetiségi önkormányzatot és az intézményeket, a helyzetüket a városban, beszélt a szomszédos településekkel való együttműködés lehetőségeiről, hangsúlyozta, hogy mennyire fontos tudatos, jó kapcsolatot kialakítani a települési önkormányzattal és az önkormányzati hivatallal. Ez a téma főként a fenntartók számára volt nagyon érdekes, többen hangsúlyozták az előadás utáni tapasztalatcserén, hogy nagyon jó ötleteket kaptak.
A nap levezetéseképpen Dr. Dávid Gabriella bemutatta az UMZ új, akkreditált továbbképzését konfliktuskezelés, problémamegoldás és kommunikáció témában. Az előadó némi elméletből és sok gyakorlatból álló tréninget kínált az intézményeknek és az önkormányzatoknak. A képzés felkészít a tanulókkal, a szülőkkel illetve a nevelőtestületen belül felmerülő konfliktusok kezelésére.
A program ideje alatt a a Magyarországi Német Írók és Művészek Szövetsége árusította kiadványait. A pedagógusok és a fenntartók képviselői is szívesen válogattak a magyarországi német szerzők verses és mesés kötetei közül, melyeket később munkájuk során is tudnak hasznosítani.
Az előadások után és ebéd közben kisebb csoportok vitatták meg a hallottakat, megszólították az előadókat. A visszajelzésekből kitűnik, hogy a résztvevők informatívnak és hasznosnak tartják a beszámolókat.
A rendezvényt a Német Szövetségi Belügyminisztérium támogatta a német parlament döntése alapján.


UMZ-Team

További hírek