Hinnünk kell a módszer sikerében!

2023 aug 9.

Már harmadszor került megszervezésre 2023 március 11. és június 18-a között 80 órában az Egy személy-egy nyelv továbbképzés „Minőségfejlesztés a kétnyelvű nevelést folytató német nemzetiségi óvodákban, fókuszban a személyhez kötött nyelvközvetítési modell“ címmel. Nagyrészt online formában, két személyes jelenlétes egységgel.

A kurzus résztvevői, német nemzetiségi óvodapedagógusok beszélgettek tapasztalataikról, benyomásaikról. Néhány gondolat a beszélgetésekből:

„Már több, mint 20 éve nemzetiségi óvodapedagógusként dolgozom egy német nemzetiségi óvodában. A napi munkám a legfontosabb. A kurzus során gyorsan világossá vált számomra, hogy ez a nyelvközvetítési modell sokkal több, mint a tevékenységek, foglalkozások német nyelvű vezetése és egy kis német nyelvhasználat a mindennapos tevékenységek során. “

„A gyermekeket meghinteni a német nyelvvel “– ismételte többször az előadó, mint ahogyan egy anya folyamatosan beszél az újszülött gyermekéhez annak ellenére, hogy tudja, a gyermek még nem érti szavait. Mostantól arra törekszem, hogy a szókincsemet folyamatosan bővítsem annak érdekében, hogy az itt tanultakat a gyakorlatomban alkalmazni tudjam. “

„80 óra teljesítése a napi munka mellett kevesebb, mint 3 hónap alatt megerőltető volt, de megérte! Elégedett vagyok és hálás a lehetőségért! Esetleg hosszabb időintervallumot kellene hagyni a továbbképzésnek! “– javasolta egy résztvevő Győrből.

Miért jelentkezett a továbbképzésre?

„Ismert előadók tartották, akiknek Workshopjain már részt vettem korábban, sok értékes szakmai segítséget, tippet, tanácsot kaptam tőlük – így egy részvevő Hegyeshalomból.

Mindenképpen szerettem volna a szaknyelvi kompetenciámat fejleszteni, új ötleteket gyűjteni és módszertani segítséget kapni.

Az online verzió lehetővé tette, hogy az ország egész területéről részt tudjunk venni a továbbképzésen. “

Milyen elvárásai voltak a továbbképzéssel kapcsolatosan?

„Gyakorlatközpontú módszertani útmutatásokra, új ötletekre, impulzusokra vártam leginkább. Visszajelzést is szerettem volna arról, hogy jó úton járok-e a kisgyermekkori nyelvközvetítésben. “

Elégedett volt nyelvtudásával a továbbképzést megelőzően?

„Mindig szerettem volna németül árnyaltabban kifejezni magam. Ez a továbbképzés, a sok kommunikáció a célnyelven új lendületet adott ahhoz, hogy állandóan foglalkozzak a nyelvvel, hogy elmélyítsem nyelvtudásomat. “

Hogyan látja a német nyelv helyzetét az óvodában, ahol dolgozik?

„Az a véleményem, hogy nálunk Győrben a német nyelv fontos szerepet tölt be. Német cégek, amelyek sok embert foglalkoztatnak, az osztrák határ közelsége hatással van erre. Ezért a szülők fontosnak tartják, hogy gyermekük már óvodáskorban megismerkedjen a német nyelvvel. “

A kolléganő Tolna megyéből a következőt kérdezte:

Milyen gyakorlati haszna volt a továbbképzésnek?

„A mindennapi gyakorlatban sokkal magabiztosabban, következetesebben, pontosabban használjuk a német nyelvet. Sokat tanultunk együtt és egymástól, tapasztalatokat cseréltünk és a jövőben is számíthatunk egymás segítségére, még partnerkapcsolatok is kialakulhatnak.

Számos ötletet kaptunk a magyarországi német kultúra átadására, melyeket átvehetünk, tudatosan beépíthetünk a mindennapjainkba. “

Milyen célokat tűzött maga elé a munkájában a továbbképzés elvégzése után?

„Eddig nem volt nemzetiségi hét az óvodánkban. Most sok impulzust, ötletet kaptam ahhoz, hogy hogyan szervezhetek meg egy ilyen hetet. Ez is hozzá tartozik a nemzetiségi kultúra és hagyományok ápolásához, átörökítéséhez. “

„Én négy éve dolgozom német nemzetiségi óvodapedagógusként és már korábban is szerettem volna jelentkezni erre a továbbképzésre. Örülök, hogy részt vettem rajta!

Tetszett a továbbképzés, mert új embereket ismertem meg. Kicserélhettük egymással tapasztalatainkat és megbeszélhettük a jó ötleteket. Jó lenne, ha egy napot egy egynyelvű nevelést folytató óvodában tölthetnénk, ahol a gyakorlatban is megismerhetnénk ezt a módszert.” – számolt be egy résztvevő Baranyából.

Miért tartja fontosnak, hogy a gyermekekkel következetesen csak németül beszéljen?

„Azt tapasztaltam a gyakorlatomban, hogy ha rendszeresen németül beszélek, akkor ez a gyermekeknek természetessé válik, a német nyelv a mindennapok része lesz. Egy idő elteltével nem csak értik, hanem válaszolnak is németül. Hinnünk kell a módszer sikerében! “

Változtatott valamin a saját gyakorlatában a továbbképzés hatására?

„Sokkal többet beszélgetek azóta németül, nemcsak a gyerekekkel, hanem a kolléganőimmel is. Ezen felül a konfliktusszituációkban sem váltok nyelvet, ott is németül beszélek. “

Számomra ez a továbbképzés olyan volt, mint egy intenzív nyelvtanfolyam. Hogy élte ezt meg Ön?

„Egy véleményen vagyunk. A továbbképzés felnyitotta a szememet. A nyelv elsajátításához a gyermeknek egy sokoldalú nyelvi környezetre van szükségük. Ennek biztosításához a pedagógusoknak minden szituációban nyelvileg felkészültnek kell lenniük.

Javasoljuk a kollégáknak ezt a továbbképzést, hasznos, alkalmazható tudásra tehetnek szert számos gyakorlati példával. A referensek elkötelezettek és segítőkészek és biztosították a résztvevőket jövőbeli támogatásukról is. “

A projekt a Német Belügyminisztérium nagylelkű támogatásával valósult meg.

További hírek