Kapcsolatépítés és -ápolás, módszertani tudásmegosztás, jó gyakorlatok bemutatása

2023 jún 6.

Pedagógusok szakmai ötletbörzéje, fenntartók és intézményvezetők naponta felmerülő problémái és aktuális információk voltak a témái a 2023 május 24-én Pécsett a Koch Valéria Iskolaközpontban megrendezett szakmai napnak.

Május végén már minden pedagógus megérett a szabadságra, mégis 47 résztvevője volt a Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ által szervezett pécsi szakmai napnak.

A rendezvényen települési nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények fenntartói, vezetői és pedagógusai vettek részt.

Julia Gross, a Német Szövetségi Köztársaság budapesti nagykövet asszonya is megtisztelte részvételével a rendezvényt. Köszöntőjében három pilléren nyugvó együttműködésről beszélt, amelyből a személyes kapcsolatok jelentőségét emelte ki. Hangsúlyozta az oktatási intézmények és az ott dolgozó pedagógusok összekötő szerepét, akik hidat képeznek a német és magyar kapcsolatokban, valamint a nyelvhasználat fontosságát.

Ritter Imre, német nemzetiségi parlamenti képviselő úr tájékoztatójában hasznos és aktuális információk hangzottak el az intézményműködtetés támogatásával kapcsolatosan, melyek az online formának köszönhetően országosan minden német nemzetiségi önkormányzat által fenntartott intézmény érdeklődő vezetőjéhez eljuthattak.

„Gyakorlatközpontú és elméleti alapokon nyugvó műhelymunkák” – ez akár a mottója is lehetne az óvodai és iskolai szekció programjának – keretében a nemzetiségi tartalmak közvetítésére sok gyakorlati példát láthattak és próbálhattak ki a résztvevők. A referensek a német nyelv és a nemzetiségi ismeretek gyermekközpontú, életkori sajátosságoknak megfelelő közvetítésére fókuszáltak. A következő témakörök tematikus feldolgozása került sor: Mesék feldolgozása a másodnyelv fejlesztésére, nemzetiségi tartalmak jelenléte a gyermekcsoport mindennapjaiban, modern magyarországi német irodalom, népismeret projektek, mint pl. az őszi terményünnep, konzerválás és régi mesterségek.

A fenntartók és intézményvezetők szakszerű információkat kaptak a fenntartói jogokról és kötelezettségekről, valamint a véleményezési és egyetértési jog gyakorlásának eseteiről. A módszertani központ szakemberei a felmerült kérdéseket is megválaszolták.

Aktív és érdeklődő résztvevők, tapasztalatcsere és szakmai beszélgetések, jó hangulat jellemezték a rendezvényt.

Mindenki egyetértett abban, hogy a régiós együttműködések erősödéséhez az ilyen szakmai napok nagymértékben hozzájárulnak.

A rendezvény a Német Belügyminisztérium támogatásával valósult meg.

További hírek

Együtt, egymástól tanulni

Együtt, egymástól tanulni

Német nemzetiségi oktatási-nevelési intézmények pedagógusai, vezetői és fenntartói találkoztak három szerdán, három helyszínen.