Egy személy – egy nyelv

2023 febr 25.

Tisztelt Intézményvezetők, Német Nemzetiségi Óvodapedagógusok!

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (LdU) támogatott továbbképzési lehetőséget kínál gyakorló német nemzetiségi óvodapedagógusoknak 80 órában a Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ (UMZ) szervezésében.

A továbbképzés célja az LdU oktatáspolitikai célkitűzésével összhangban a német nemzetiségi intézmények gyakorlati munkájának segítése, a nyelvi nevelés színvonalának tudatos emelése, intézményfejlesztés.

Téma: Minőségfejlesztés a német nemzetiségi óvodákban, „Egy személy – egy nyelv” modell a gyakorlatban

A továbbképzés az óvodapedagógusok nyelvi, szaknyelvi kompetenciáinak fejlesztése (óraszám 60%-a) mellett gyakorlati tanácsokkal, ötletekkel, módszertani útmutatással (óraszám 40%-a) támogatja a nyelvközvetítési modell bevezetését.

Célcsoport: Német nemzetiségi óvodapedagógusok

A továbbképzés nyelve: német

Óraszám: 80 óra (57 óra online és 23 óra jelenléti oktatás keretében)

Időpont: 2023.03.11-2023.06.18-ig

A bevezető foglalkozást 6 tanítási egységben 2023.03.11-én szombaton (9-15 óráig) tartjuk online.

A többi online továbbképzési egységből 15 egység három napon online oktatás keretében (3X5 óra) kerül megszervezésre, a többi online továbbképzési egység pedig heti 2×2 órában lesz kedd és csütörtök délutánonként 13.00 órai kezdéssel. Esetenként változhat a nap előzetes egyeztetéssel.

A 23 jelenléti órából 8 tanegységet 04.11-én (kedden) a Magyarországi Németek Házában, Budapesten tartunk, 15 egységet pedig 2023.06.16-17-én (péntek-szombaton) Pécsett a Valéria Koch Iskolaközpont Kollégiumában. Pécsett a szállás és az étkezés az iskolaközpont kollégiumában, Budapesten az étkezés (ebéd) a továbbképzés helyszínén biztosított pályázati forrásból.

A Budapestre és Pécsre történő utazás költségei a résztvevőket terhelik, azt nem áll módunkban megtéríteni.

A továbbképzési egységek 90 %-ában a részvétel kötelező (maximum 8 óra előre jelzett hiányzás lehetséges), a továbbképzés teljesítésének feltétele továbbá a beadandó határidőre történő elkészítése. Bővebb felvilágosítás az első alkalommal.

A továbbképzés célja:

Elsődleges cél a részvevők nyelvi kompetenciájának, nyelvhasználatának fejlesztése.

Fontos, hogy képesek legyenek a nemzetiségi óvodában nyelvi modell szerepük betöltésére, az „Egy személy – egy nyelv” bevezetésére saját csoportjukban. Ajánlott intézményenként 2 fő részvétele, hogy a modell bevezetésénél támogassák egymás munkáját.

A továbbképzés BMI pályázati forrásból támogatott, a támogatás összege résztvevőnkként kb. 270 EUR.

A résztvevők száma: min. 12, max.15 fő.

A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében tudjuk elfogadni.

Regisztrációs díj: 8.000.-Ft/fő.

A résztvevőkkel Felnőttképzési szerződést kötünk.

Előadók:

Szauer Ágnes, német nyelv és kultúra tanára, az ágfalvi Egy személy – egy nyelv modell kidolgozója

Nichterné Ruppert Kinga, német nemzetiségi óvodapedagógus, mesterpedagógus, pedagógus-minősítési szakértő

Karsainé Gasser Mária, oktatási referens, német nemzetiségi óvodai szakértő

Beadandó a képzés végén: Egy német nyelvű tevékenységterv reflexióval, amely a személyhez kötött nyelvközvetítési modell bevezetésére fókuszál.

Jelentkezési határidő: 2023.03.03. 12 óra

Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével lehet, amelynek beküldését a gasser@umz.hu címre várjuk.

A képzéssel kapcsolatban további felvilágosítást ad hivatali időben:

Karsainé Gasser Mária, okt. referens, UMZ, + 36 30 462 6221, gasser@umz.hu

Várjuk jelentkezésüket!

Budapest, 2023.02.23.

Englenderné Hock Ibolya

 A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

elnökének megbízásából

Weigert József

intézményvezető sk.

További hírek

Együtt, egymástól tanulni

Együtt, egymástól tanulni

Német nemzetiségi oktatási-nevelési intézmények pedagógusai, vezetői és fenntartói találkoztak három szerdán, három helyszínen.