A helyiségek, terek jelentősége a kisgyermekkori nevelésben

A 2023. októberi továbbképzés témája a helyiségek (csoportszoba, osztályterem) szerepe és az ebben rejlő lehetőségek kiaknázásának új megközelítése volt. A képzés középpontjában a célzott kezdeményezések nélküli, csupán a teremelrendezési koncepció hatására kialakuló, nem formális tanulási lehetőségek álltak és ezek motiváló hatása a gyermekekre.