Magyarországi német tanárok tanulmányútja

2023 okt 11.

Kronstadt / Brassó, Románia

szeptember 28- október 1. 2023

„Inspirálódjunk őseink örökségéből”.

A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központjának szervezésében 18 pedagógus és oktató vett részt Budapest és Pécs környékéről a brassói tanulmányúton. A vendéglátó országban a Romániai Németek Demokrata Fóruma (DFDR) részéről Józsa Benjamin ügyvezető igazgató és Doris Köber kulturális referens gondoskodott a programról és a kiváló ellátásról.  Józsa Enikő és Anina Micleru-Soana igazgatóhelyettesek mutatták be nekünk a brassói Honterus Kollégium életét, betekintést kaptunk a romániai német nyelvű iskolarendszerbe az óvodától az érettségiig.  Radu Chivărean igazgató úr mutatta be nekünk az iskolát. A hospitálások során a gyakorlatban is megtapasztalhattuk a német nyelvű oktatást és nevelést. Sajnos csak két órát tölthettünk a gyerekek között a különböző oktatási intézményekben, de ennek ellenére rengeteg tapasztalatot szerezhettünk. Íme néhány vélemény a magyar kollégákról:

– Az óvónő főként németül beszélt a gyerekekkel, csak néhány esetben fordított. Láthattuk, hogy a nyelvoktatás és a nyelvhasználat fontos szerepet játszik az óvodában.

– A 8. osztályban történelemórán vettem részt. A téma a szülőföldünk, Erdély volt. Az óra egynyelvű volt, német nyelvű. A kártyajátékon keresztül megismerhettem Erdély történelmét. A tanulási játékok nem teljesen újak számomra, de ez jó inspiráció volt.

– Matematikaórán voltam. A tanulók teljes természetességgel mindent leírtak a füzetükbe.  A füzetkezelés különösen szép volt. A gyerekek nagyon jól beszélnek németül. Itt Magyarországon mindig differenciálok az órán, partnermunkát, csoportmunkát végzek velük, kártyákat és játékokat használok… stb. Most felteszem magamnak a kérdést: a kevesebb néha több?

– Élveztem ezt az énekórát, mert nagyon változatos és szórakoztató volt. Tetszett, hogy a tanár nagyon fiatal és vidám volt és gitározott. A megfigyelésen keresztül új módszereket tanultam. Nagyon sikeresen lehet a zenén keresztül tanítani. Ezt is gyakorolnom kell.

– A matematikaórákon a gyerekek főleg önállóan, vagy a táblánál dolgoztak, írásbeli feladatokat oldottak meg.  Közben a tanárnő megmutatta a tankönyveket, amelyekkel dolgozik.

A két óra közötti szünetben sikerült több román kollégával is beszélgetnünk a tanáriban. Nagyon barátságosan fogadtak minket, és készségesen válaszoltak minden kérdésünkre.

Megállapítottuk, hogy sok hasonlóság van az ottani intézmény céljai és a miénk között, de azt is, hogy a problémáink is hasonlóak.

– A líceumi órák nagyon nyugodtak és stresszmentesek voltak, két nagyon felkészült tanárral. Mindketten 70 év felettiek voltak, és mindketten használták az IKT eszközöket. Az órák nagyon intenzívek voltak, nagyon élveztem őket.

Délután meglátogattuk a magyar iskolát, majd a helyi kollégák körbevezettek minket a városban. Este spontán kerekasztal-beszélgetés alakult, ahol szakmai tapasztalatainkat cseréltük ki. Szombat délelőtt a DFDR egy kiváló kirándulást szervezett nekünk. Különbusszal mentünk Keisdre, hogy több száz népviseletessel együtt részt vegyünk a nagy szász fesztiválon. A rendezvény egyik fénypontja az istentisztelet volt, ahol a püspök úr rámutatott a hagyományok fontosságára, és azt mondta, merítsünk ihletet őseink örökségéből. Gyermekcsoportok részvételével, fúvószenei kísérettel zajlott a népviseleti csoportok felvonulása és jó lehetőség a beszélgetésre is. Tanulmányutunkat a szász városok gyöngyszemében, Sepsiszentgyörgyön fejeztük be. Vasárnap indultunk haza, a hosszú utat közös énekléssel és vidám játékokkal töltöttük.

Az utazás nagy élmény volt, köszönjük szépen a vendéglátást és a szervezést!

A program a Szövetségi Belügyminisztérium szíves támogatásával valósult meg.

Miskovics Mária

Csoportvezető

További hírek