Sajátos Óvodai koncepciónk

Az ország több, mint 270 német nemzetiségi óvodája nagy kihívás előtt áll: ki kell dolgozniuk a magyarországi óvodai nevelés új alapprogramja szerint pedagógiai programjukat. A magyarországi német nemzetiségi óvodák különlegessége az a lehetőség, melyben a gyermekek találkoznak a magyarországi németek kultúrájával, hagyományaival, életformájával és lehetőség a német nyelv megélésére.