Hazatérés – de hová?

A fogságból hazatérő német nemzetiségű személyek internálása (1950-1953)