Szakmai napok anyagai

 

Szakmai nap (Baja/Pilisvörösvár, 2020. június)

– A Szakmai nap programja

– Almási Ibolya – Pilisvörösvár 2020.06.18.

– Almási Ibolya – Dokumentumjegyzék

– Almási Ibolya – Kérdések, adatforrások és dokumentumok

– Appel László – Előadás 2020.06.15. és 2020.06.18.

– Appel László – Jegyzőkönyv

– Englenderné Hock Ibolya – Előadás 2020.06.18.

– Fenntartói feladatok – 2019-2020. tanév

– Tóthné Szabó Ildikó – MÁK ellenőrzés módszertana

 

Költségvetési szerv vezetők kötelező képzésével kapcsolatos információk:

https://abpe.nav.gov.hu/abpe_joomla/

képzést szervező: NAV Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzési Módszertani és Képzési Központ

Vonatkozó jogszabályok:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 62. §-a alapján „Az államháztartásért felelős miniszter ellátja – az Állami Számvevőszék véleményének kikérésével – az államháztartás belső kontrollrendszerének – amely magában foglalja az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzést – a nemzetközi standardokkal összhangban lévő fejlesztésével, szabályozásával, koordinációjával és harmonizációjával kapcsolatos feladatokat, megalkotja az ezekhez kapcsolódó jogszabályokat, módszertani útmutatókat, valamint ellátja a szakmai egyeztető fórumok működtetésével és kötelező továbbképzések szervezésével kapcsolatos feladatokat.”

A Kormány a képzési kötelezettséget a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Bkr.), illetve a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező
továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben (a továbbiakban: PMr.) írja elő, mely belső ellenőrök tekintetében a PMr. 12. §-ában, a költségvetési szervek vezetői tekintetében a Bkr. 12. § (1) bekezdésében, a költségvetési szervek gazdasági vezetői tekintetében a Bkr. 12. § (2) bekezdésében részletezett.

A kötelező továbbképzés teljesítésének részletes szabályait a PMr. tartalmazza.

 

Szakmai nap 2020.03.03.-Pilisvörösvár

 

– Meghívó

– Almási Ibolya – A köznevelési intézmények belső kontrollrendszerének bemutatása

– Appel László – Az intézményi működés alapjai

– Appel László – Az intézményvezető választás folyamata

– Meskó Gyula – Statisztikai felmérés

– Ritter Imre – A nemzetiségi pedagógus program

– Szontag Nándor – Intézményi elvárásrendszer

– Weigert József – Az intézményekkel kapcsolatos szakmai elvárások

 

Szakmai nap 2019

 

– Meghívó

– Appel László – Az intézményi működés alapjai

– Englenderné Hock Ibolya – Szakmai elvárások a nemzetiségi intézményekkel szemben

 

Szakmai nap 2015

 

– Meghívó

– Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

– Appel László – Az intézményi működés alapjai

– Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

– Intézményi gazdálkodás kérdései az intézmény oldaláról

– Tófalvi Mónika – Az intézményi működés gyakorlati tapasztalatai

Ajánljuk még

Keine Ergebnisse gefunden

Die angefragte Seite konnte nicht gefunden werden. Verfeinern Sie Ihre Suche oder verwenden Sie die Navigation oben, um den Beitrag zu finden.