Szakmai napok anyagai

Szakmai nap (Baja/Pilisvörösvár, 2020. június)

– A Szakmai nap programja

– Almási Ibolya – Pilisvörösvár 2020.06.18.

– Almási Ibolya – Dokumentumjegyzék

– Almási Ibolya – Kérdések, adatforrások és dokumentumok

– Appel László – Előadás 2020.06.15. és 2020.06.18.

– Appel László – Jegyzőkönyv

– Englenderné Hock Ibolya – Előadás 2020.06.18.

– Fenntartói feladatok – 2019-2020. tanév

– Tóthné Szabó Ildikó – MÁK ellenőrzés módszertana

 

Költségvetési szerv vezetők kötelező képzésével kapcsolatos információk:

https://abpe.nav.gov.hu/abpe_joomla/

képzést szervező: NAV Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzési Módszertani és Képzési Központ

Vonatkozó jogszabályok:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 62. §-a alapján „Az államháztartásért felelős miniszter ellátja – az Állami Számvevőszék véleményének kikérésével – az államháztartás belső kontrollrendszerének – amely magában foglalja az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzést – a nemzetközi standardokkal összhangban lévő fejlesztésével, szabályozásával, koordinációjával és harmonizációjával kapcsolatos feladatokat, megalkotja az ezekhez kapcsolódó jogszabályokat, módszertani útmutatókat, valamint ellátja a szakmai egyeztető fórumok működtetésével és kötelező továbbképzések szervezésével kapcsolatos feladatokat.”

A Kormány a képzési kötelezettséget a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Bkr.), illetve a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező
továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben (a továbbiakban: PMr.) írja elő, mely belső ellenőrök tekintetében a PMr. 12. §-ában, a költségvetési szervek vezetői tekintetében a Bkr. 12. § (1) bekezdésében, a költségvetési szervek gazdasági vezetői tekintetében a Bkr. 12. § (2) bekezdésében részletezett.

A kötelező továbbképzés teljesítésének részletes szabályait a PMr. tartalmazza.

 

Szakmai nap 2020.03.03.-Pilisvörösvár

 

– Meghívó

– Almási Ibolya – A köznevelési intézmények belső kontrollrendszerének bemutatása

– Appel László – Az intézményi működés alapjai

– Appel László – Az intézményvezető választás folyamata

– Meskó Gyula – Statisztikai felmérés

– Ritter Imre – A nemzetiségi pedagógus program

– Szontag Nándor – Intézményi elvárásrendszer

– Weigert József – Az intézményekkel kapcsolatos szakmai elvárások

 

Szakmai nap 2019

 

– Meghívó

– Appel László – Az intézményi működés alapjai

– Englenderné Hock Ibolya – Szakmai elvárások a nemzetiségi intézményekkel szemben

 

Szakmai nap 2015

 

– Meghívó

– Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

– Appel László – Az intézményi működés alapjai

– Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

– Intézményi gazdálkodás kérdései az intézmény oldaláról

– Tófalvi Mónika – Az intézményi működés gyakorlati tapasztalatai