Érettségi záradékok német nyelvre

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról. A jogszabály 2021.04.07-én hatályos állapota szerint