Játék és tánc a német nemzetiségi óvodákban és általános iskolákban

2024 máj 27.

60 órás akkreditált továbbképzés. 

Helyszín: Koch Valéria Iskolaközpont, 7624 Pécs, Tiborc u. 28/1.

I. időpont: 2024. október 5-6.

Tervezett II. időpont: 2024. október 19-20.

Tervezett III. időpont: 2024. november 9-10.

Továbbképzés célja:

A résztvevők megismertetése a tárgyi néprajzi kultúra német nemzetiségi sajátosságaival.  A zenei és táncos előképzettséggel nem rendelkező óvónők, tanítók és tanárok felkészítése táncos és zenei tevékenységükre. Nevelőmunkájukban érjék el, hogy a népi játék, néptánc és a népdal, valamint a néphagyomány a gyerekek és diákok mindennapi életének részévé váljon. A pedagógusok törekedjenek az elsajátított hagyományápoló módszerek alkalmazására és ez által segítsék a fiatalok identitástudatának kialakítását.

Jelentkezés feltétele: polka és keringő alaplépések ismerete

Táncpedagógus: Heil Helmut

Részvételi díj: 85.000,- Ft

Maximális létszám: 25 fő

Jelentkezési határidő: 2024. június 14.

A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk!

További hírek