Játék és tánc a német nemzetiségi óvodákban és általános iskolákban

2023 ápr 26.

Helyszín:Koch Valéria Iskolaközpont / 7624 Pécs, Tiborc u. 28/1.

I. időpont: 2023. június 17-18.

II. időpont: 2023.június 24-25.

III. időpont: 2023. július 1-2.

Továbbképzés célja: A résztvevők megismertetése a tárgyi néprajzi kultúra német nemzetiségi sajátosságaival.  A zenei és táncos előképzettséggel nem rendelkező óvónők, tanítók és tanárok felkészítése táncos és zenei tevékenységükre. Nevelőmunkájukban érjék el, hogy a népi játék, néptánc és a népdal, valamint a néphagyomány a gyerekek és diákok mindennapi életének részévé váljon. A pedagógusok törekedjenek az elsajátított hagyományápoló módszerek alkalmazására és ez által segítsék a fiatalok identitástudatának kialakítását.

Jelentkezés feltétele: polka és keringő alaplépések ismerete

Táncpedagógus: Heil Helmut

Részvételi díj: 80.000,- Ft

Maximális létszám: 25 fő

A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk!

Jelentkezési űrlap

Fotó: Vidáné Varga Krisztina

További hírek

Robert Becker: Firlefanz

Robert Becker: Firlefanz

A "Firlefanz" című új gyermekkönyv (VUdAK-Irodalmi könyvsorozat 21. kötet) Robert Becker gyermekverseit tartalmazza. Az illusztrációkat két kisebbik gyermeke, Freya Saskia és Walter Hermann, unokaöccse, Gróf Ákos Martin és unokája, Becker Alexander készítették....