Szívünk nyelve 2.0 – a fiatalok szemével

2023 febr 25.

A Jakob Bleyer Heimatmuseum kezdeményezése

A német nyelv nagyon fontos számunkra és a magyarországi németség számára. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának (LdU) alapelvei között mindenekelőtt a „nyelv-identitás-összetartozás” területei szerepelnek. Az LdU országos megemlékező kampányt indít, és 2023-ban a magyarországi németek 300 évvel ezelőtti betelepülésére szeretne emlékezni. A német nyelv népszerűsítését szolgálja a „Szívünk nyelve 2.0 – a fiatalok szemével” című projekt is – a Német Nyelvtudományi Egyesület (Verein Deutscher Sprache) támogatásával.

A Szívünk nyelve 2.0 mottó alatt, az LdU és a Heimatmuseum pályázatra hívjuk a gyerekeket és fiatalokat, a betelepülés témakörében. Kíváncsiak vagyunk a véleményükre és várjuk kreativitásukat.

CÉL | A gyerekek és fiatalok gondolkodjanak el azon, hogy őseink milyen indíttatásból telepedtek le hazánkban; vizsgálják meg a német és a magyar nyelv kölcsönhatását; gondolkodjanak el azon, milyen érzés 300 éven keresztül egy nemzeti kisebbségi közösség tagjának lenni; vagy milyen kulturális értékek képeznek hidat a múlt és a jelen között.

A „Szívünk nyelve 2.0 – a fiatalok szemével” című pályázat az anyanyelv napján, 2023. február 21-én indul. A részletekről a Heimatmuseum honlapján olvashatnak.

CÉLCSOPORT: a magyarországi német fiatalok, akik nagyon szeretnék megmutatni friss látásmódjukat a világra, életkor szerint két csoportra osztva:

Általános iskolások, középiskolások (6-13 éves korig) és

középiskolások, fiatal felnőttek, egyetemisták (14-től 30 éves korig).

FŐTÉMA „A németek betelepülése Magyarországra 300 évvel ezelőtt”, utazás a múltba; és 6 téma/kategória van:

  1. Történelem | Motiváció, mozgatórugók. Történelmi áttekintés
  2. Nyelv | Magyar vagy német? A német jövevényszavak jelentése
  3. Hagyomány | A betelepülés emléke és hatása identitásunkra
  4. Kultúra | Változás és megújulás. 300 éve egy nemzeti kisebbségi közösség részeként élni
  5. Nemzedékek | Hídépítés. Kapcsolatot teremteni a múlt és a jelen között.
  6. Társadalom | Magyarország és a magyarországi németek – kapcsolatuk 300 éve.

Kreativitásodat sokféleképpen kifejezheted: A résztvevők választanak egy témát, és elkészítik a hozzá tartozó versenymunkát német nyelven. Több lehetőség is van:

írásbeli dolgozat, PPP vagy online prezentáció.

rajz, képregény vagy karikatúra beszédbuborékkal

Fotók, fotósorozatok szöveges kiegészítésekkel

Videó készítése

Podcast, beszélgetés magyarországi német személyiségekkel, szakértőkkel

Zene, dalszerzés, „a fúvószene reneszánsza”

Vers, irodalmi szöveg

egyéb kreatív megoldások

LEADÁSI HATÁRIDŐ | A pályaműveket 2023. május 9-ig fogadjuk a Heimatmuseum címére: info@heimatmuseum.hu és 2040 Budaörs, Budapesti út 45., további információk: +36 23/440 217, +36 20/319 4507, www.heimatmuseum.hu.

A SZÍV NYELVE – KONFERENCIA IFJÚSÁGI MŰHELYMUNKÁKKAL | A legjobb alkotások a Neue Zeitung-ban kerülnek bemutatásra, a 2023. június 8-i találkozón pedig ők és minden résztvevő ifjúsági műhelyekben mesélhetnek alkotásaikról. A győztesek 2023 őszén egy konferenciakötetben jelennek meg.

Kedves gyerekek / fiatalok / pedagógusok, várjuk kreatív alkotásaitokat!

További hírek