Szakmai műhelymunka német nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények vezetői, fenntartói és pedagógusai számára a nyugati régióban

2022 ápr 5.

Nyelvi fejlesztés német népismereti témák segítségével, hasznos tapasztalatcsere

Két nap, két helyszín, 6 előadó, 11 óvónő, 10 tanár, 18 intézményvezető és fenntartó, összesen 20 településről. Ez lehetne a 2022. március 23-24-én, az UMZ által szervezett szakmai nap rövid statisztikája. A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ megalapításakor azt a célt tűzte ki, hogy a német nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények és fenntartóik számára szakmai kérdésekben segítséget nyújtson. Ez a rendezvény része volt az évente megtartott roadshow-nak, melyet a fenntartók és az intézmények is nagyra tartanak.

A városlődi Iglauer-Park adott otthont az óvodai szekció találkozójának, ahol Karsainé Gasser Mária, Bódiné Palyóv Edit és Lovász Klaudia Magyarországi német kincsesláda „jó gyakorlat” a nyelv és a nemzetiségi kultúra közvetítésében, valamint A mesék és a képeskönyvek szerepe a nyelvi nevelésben címmel tartottak workshopot.

Az óvónők a kisgyermekkori nyelvközvetítésre koncentrálva egy Kett üdvözlő körrel kezdtek, ami egy valláspedagógiai módszer elemeinek adaptációja. A mindennapokból gyűjtöttek és osztottak meg gyakorlati ötleteket a magyarországi német tartalmak közvetítéséhez. Az előadók bemutattak néhány digitális felületet, projekt ötletet és az intézményi kereteken túlmutató lehetőségeket, mint például a TrachtTag, Stimmen wir an! vagy múzeumpedagógiai foglalkozásokat. Természetesen a kisgyermekkori nevelés fontos szempontjai is szóba kerültek: ilyen a közvetett kulturális nevelés és az élő hagyományok megismerése. A szakmai program második részének középpontjában az életkornak megfelelő irodalmi szövegek, mesék álltak.

Az iskolai szekció a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskolában vendégeskedett. Weigert József, a módszertani központ vezetője és Waldmann-né Baudentisztl Éva, megfelelési tanácsadó voltak az előadók. Waldmann-né Baudentisztl Éva digitális eszközöket és módszereket mutatott be, amelyeket az online oktatást követően a tanteremben is lehet alkalmazni. Weigert József drámapedagógiai gyakorlatokkal ösztönözte játékra a kollégákat. Mindkét előadó német nemzetiségi témákon keresztül törekedett a nyelvi fejlesztésre. Az előadások célja az volt, hogy a pedagógusok ötletekkel, módszerekkel és tevékenységekkel gazdagodjanak, amelyek a tanulók játékos nyelvelsajátítását teszik lehetővé. 

Az intézményvezetők és a fenntartók mindkét helyszínen Dr. Dávid Gabriella megfelelési tanácsadótól kaphattak ízelítőt a munkajog aktuális kérdéseiből. Az alábbi témákat érintették: a pedagógus munkakörök betöltéséhez szükséges végzettségek, a pedagógusok előmeneteli rendszere szerinti besorolás szabályai, pótlékok és a túlórák elszámolása. Konkrét példákat és gyakorlati kérdéseket dolgoztak fel hasznos válaszokkal és praktikus tapasztalatokkal. Waldmann-né Baudentisztl Éva a fenntartói értékelés elkészítésében nyújtott segítséget a résztvevőknek. Az előadások alapját a kormányhivatali és államkincstári ellenőrzések tapasztalatai képezték. A résztvevők feltehették kérdéseiket és átbeszélhették a helyi problémákat is. 

A program májusban és októberben a két másik (déli, és közép-magyarországi) régióban folytatódik. A résztvevők visszajelzései alapján az ilyen és hasonló továbbképzések hasznosak és fontosak pedagógusok, intézményvezetők és fenntartók számára egyaránt. A módszertani központ munkatársai, az előadók, tapasztalt és gyakorló pedagógusok és szakértők törekszenek a magyarországi német nevelés- és oktatásügy hathatós támogatására. 

A rendezvényt a Német Belügyminisztérium támogatta.

További hírek