Oktatási referens

2022 Mrz 7.

Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ oktatási referens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1062 Budapest, Lendvay utca 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

tanácsadás a német nemzetiségi iskolák működésével kapcsolatban, tantárgygondozás német nyelv és irodalom, német népismeret és a német nyelven tanított tantárgyak vonatkozásában, valamint szakmai továbbképzések, műhelymunkák szervezése, lebonyolítása, előadások tartása a német nemzetiségi iskolák számára

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Egyetem,

•         Német nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

•         német nemzetiségi köznevelési intézményben eltöltött – Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         a német nyelven oktatott tantárgyak tanításában szerzett ismeretek, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, az oktatásirányítási gyakorlat, mesterpedagógus, közoktatási szakértő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         német nemzetiséghez való tartozás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         – motivációs levél a munkabér-igény megjelölésével – az iskolai végzettséget igazoló diploma/diplomák, tanúsítványok másolatban – Europass önéletrajz magyar nyelven – 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés hiteles igazolása – a pályázó nyilatkozata arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik és az abban szereplő személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Weigert József nyújt, a 00 36 30 324 5891 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Weigert József részére a weigert.jozsef@umz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         LdU honlap – 2022. március 7.

•         UMZ honlap – 2022. március 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. március 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További hírek

Robert Becker: Firlefanz

Robert Becker: Firlefanz

Im neuen Kinderbuch „Firlefanz“ (VUdAK-Bücher Reihe Literatur Band 21) sind Kindergedichte von Robert Becker enthalten. Die Illustrationen stammen von seinen beiden jüngeren Kindern, Freya Saskia und Walter Hermann, von seinem Neffen Ákos Martin Gróf sowie von seinem...