Oktatási referens

2022 márc 7.

Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ oktatási referens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1062 Budapest, Lendvay utca 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

tanácsadás a német nemzetiségi iskolák működésével kapcsolatban, tantárgygondozás német nyelv és irodalom, német népismeret és a német nyelven tanított tantárgyak vonatkozásában, valamint szakmai továbbképzések, műhelymunkák szervezése, lebonyolítása, előadások tartása a német nemzetiségi iskolák számára

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Egyetem,

•         Német nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

•         német nemzetiségi köznevelési intézményben eltöltött – Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         a német nyelven oktatott tantárgyak tanításában szerzett ismeretek, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, az oktatásirányítási gyakorlat, mesterpedagógus, közoktatási szakértő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         német nemzetiséghez való tartozás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         – motivációs levél a munkabér-igény megjelölésével – az iskolai végzettséget igazoló diploma/diplomák, tanúsítványok másolatban – Europass önéletrajz magyar nyelven – 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés hiteles igazolása – a pályázó nyilatkozata arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik és az abban szereplő személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Weigert József nyújt, a 00 36 30 324 5891 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Weigert József részére a weigert.jozsef@umz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         LdU honlap – 2022. március 7.

•         UMZ honlap – 2022. március 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. március 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További hírek

Együtt, egymástól tanulni

Együtt, egymástól tanulni

Német nemzetiségi oktatási-nevelési intézmények pedagógusai, vezetői és fenntartói találkoztak három szerdán, három helyszínen.