Tarts velünk!

2022 jan 13.

2021. december 12-én ért véget a harmadik online nyelvtanfolyam. Folyamatos elköteleződés, interaktív nyelvi cselekvés és az összetartozás nagyszerű érzése.

Péter Ágnes tanfolyam-résztvevő és a Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ beszámolója

(Képek: a tanfolyam résztvevőinek prezentációiból vett részletek)

A nemzetiségi szervezetek tagjai számára szervezett online nyelvtanfolyamra és kommunikációs képzésre regisztráltam. Habár nyelvtanár vagyok, mégis az önkormányzati terminológiával meg akartam újítani és bővíteni a nyelvtudásomat, hogy ezáltal egy kicsit másképp foglalkozzak a német nyelvvel. Az online nyelvtanfolyam zárása után csak megerősíthetem, hogy a tanfolyamon való részvétel jó döntés volt.

Nem minden téma vonzott igazán első látásra, de a referensek felkeltették érdeklődésemet. A tanfolyam különösen a szókincs és a kommunikatív készségek tekintetében adott sokat nekem. A feladatok inspirálóak voltak, sokat kellett gondolkodnunk, beszélnünk, vitáznunk és különböző jeleneteket eljátszanunk.

A kurzus nyelvtanárként is hasznos volt számomra. A tudásom pl. a magyarországi német intézmények kapcsán jelentősen bővült. Ezért önkritikát is gyakoroltam, ami mindig jó alapot ad a szakmai megújulásra.

A referensek kiválóak voltak, a német nyelvtudásuk lenyűgözött. Ráadásul mindketten nagyon pozitív személyiséggel rendelkeznek. Minden munkánkban a jót hangsúlyozták, a hozzászólásokban az értékeset emelték ki. A résztvevők nem voltak nyomás alatt, nem szorongtak az esetleges nyelvi hibáktól.

Kiemelném továbbá, hogy a referensek ismerete minden területen friss és aktuális volt. Egyrészt új nyelvi ismereteket kaptunk tőlük, másrészt naprakész információkat a magyarországi német önkormányzatokról, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatáról (MNOÖ) és a nemzetiségi kérdésekről.

A sokszínű online leckék is kifejezetten érdekesek voltak. Így a tanfolyam módszertani segítséget is nyújtott. Nagyon hálás vagyok, hogy ezen a kiváló online nyelvtanfolyamon részt vehettem.

– Folyamatos elköteleződés, interaktív nyelvi cselekvés és az összetartozás nagyszerű érzése jellemezte a MNOÖ harmadik beszédközpontú nyelvtanfolyamát. Referensekként is szerencsések vagyunk, hogy ilyen szorgalmas résztvevőkkel találkoztunk, és országszerte betekintést nyerhettünk a német nemzetiségi emberek életébe, ami további munkánkhoz is inspirációt adott. Reméljük, hogy a tanfolyam jó híre futótűzként terjed tovább, és a jövőben másokat is megszólíthatunk, hogy bátorságot merítsenek a nyelvi fejlődésükhöz. Ezt szem előtt tartva szeretnénk megköszönni minden résztvevőnek, hogy aktív részvételükkel és együttműködésükkel gazdagították az összetartozásunkat – mondta Szigriszt Adrienn referens, a Koch Valéria Iskolaközpont tanára.

Dr. Ránics László referens a következőképpen foglalta össze gondolatait a három tanfolyamról: – Összességében mindhárom tanulócsoporttal elértük a digitális képzés céljait. A nemzetiségekkel kapcsolatos elméleti és módszertani know-how átadásával mind a kommunikatív, szociolingvisztikai, mind pedig a gyakorlati kompetenciákat jól tudtuk fejleszteni az aktív csoportmunkában. Az új ismeretek befogadása, visszaadása, valamint az interakció és a mediáció a szakmai, képzési, valamint az önkormányzati összefüggésben jól érzékelhető volt. A gyakorlatorientált tudásátadásnak köszönhetően és a tanítás-tanulás különböző módszereinek segítségével a résztvevők céltudatosabban és magabiztosabban kommunikáltak németül, tartottak kiselőadásokat és személyes hangvételű beszédeket prezentációk segítségével. Az új ismereteket és képességeket élesben vethették be együttműködve más német nyelven beszélő országok képviselőivel. Ez annál is örvendetesebb, mert akik a tanfolyamot befejezték, azok a szervezetük képviselői tevékenységére nyelvileg felkészültek, amennyiben a tananyagot és a kurzus tartalmát nyitottsággal és motivációval közelítették meg. A résztvevők szoros együttműködése arra is rámutatott, hogy nemcsak a tanfolyam alatt, hanem a későbbiekben is szükség van a magyarországi német szervezetek megyéket átívelő kooperációjára.

Ránics László hozzátette, hogy a referensek szemszögéből kijelenthető, hogy az intenzív tapasztalatcsere rendkívül eredményes volt. Örömmel töltötte el őket a résztvevők elkötelezettsége, és remélik, hogy a jövőben is betekintést nyerhetnek a más résztvevők és szervezeteik közötti kibővített, szorosabb együttműködésbe. Kiemelte, szívből kívánnak sok sikert a szállóigéjükkel: „Tarts velünk!”

Az online nyelvtanfolyam a Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériuma támogatásával valósult meg.

További hírek